Αναμνήσεις Ρεθεμνιωτών για τον Πρεβελάκη

 Από τις αναμνήσεις του γιατρού και φίλου του Πρεβελάκη, Γιώργη Αγγελιδάκη